Upozorenje o lažnim SAMOBER™ mašinama

Među višnjarima kruži priča o SAMOBER™ mašinama za branje višanja koja nije istinita i koja dovodi u zabludu voćare koji se odlučuju za kupovinu mašine.

SAMOBER™ tresač za višnje, šljive i drugo voće, razvijan je i konstruisan u periodu od 2007. do 2009. godine, od strane Ante Smoljana i Živka Berića. Do 2019. godine napravljeno je 75 mašina, koje su sve besprekorno u funkciji. Takođe, svake godine su rađene modifikacije i inovacije radi poboljšanja rada, brzine i kvaliteta branja višanja.

Sâm naziv SAMOBER™ inspirisan je imenima njegovih konstruktora Smoljana i Berića, kao i činjenicom da drastično smanjuje broj potrebnih radnika za berbu, skoro pa sâm bere voće.

Jedan od kupaca originalnog SAMOBER™-a, Stanko Čurubčić iz Manđelosa, kupio je naš vučeni SAMOBER™ i kopiranjem iste mašine, počeo da proizvodi i prodaje berače za višnje pod svojim imenom. Kako bi dobio na kredibilitetu i opravdao kopiranje, svojim kupcima se lažno predstavlja kao učesnik u proizvodnji originalne mašine kao i da je bio treći saradnik u razvoju SAMOBER™-a, čime ih dovodi u zabludu jer to je nije tačno.

Posebno skrećemo pažnju na cenu te kopije SAMOBER™-a koja je oko 17.000 eura i koju dotični Stanko Čurubčić ističe kao prednost u odnosu na naše originalne mašine, što takođe ne odgovara realnosti. Cena naših mašina kreće se od 8.000 do 80.000 eura, u zavisnosti od tipa i verzije kojih za sada ima ukupno 9. Verzije mašine su prilagođene tipovima voćnjaka, stanju stabala, količini i drugim specifičnostima. Originalna SAMOBER mašina koja ima čak bolje karakteristike od ove kopije, košta svega 14.000 eura, što je značajno manje a sve uz mnoge benefite koje donosi naše dugogodišnje iskustvo u proizvodnji, razvoju i radu SAMOBER™ berača.

Mi ne možemo uskratiti  pravo da kupac kupi lošu kopiju SAMOBER™ mašine, ali pozivamo sve potencijalne kupce da nam se prethodno obrate kako bismo im dali prave informacije i pomogli oko kupovine mašine koja bi bila u njihovom najboljem interesu.

Način stezanja stabla, kontrola amplitude vibracija, uklanjanje nečistoća i lišća, kao i mnogi drugi elementi mašine, do danas su unapređivani mnogo puta od 2009. godine i prvih verzija SAMOBER™-a. Brojne izmene koje su urađene značajno su doprinele poboljšanom radu, što kod neoriginalnih kopija nije rađeno.

Znamo da postoji još kopija koje su napravljene za sopstvene potrebe i sve korisnike takvih mašina upozoravamo da obavezno obrate pažnju na bezbednost i da sprovedu sve mere zaštite. Slobodno nas mogu kontaktirati radi konsultacija  i radi poboljšanja rada mašina.

Pozivamo sve višnjare iz regiona da nam iznesu svoja mišljenja i sugestije u radu sa svim tipovima berača/tresača, kako bismo unapredili rad i dodatno smanjili troškove proizvodnje višanja. Kao i do sada, pozivamo sve naše drage dosadašnje kupce da nam iznesu svoje sugestije ili potencijalne primedbe. Otvoreni smo za svaku saradnju i promene u cilju poboljšanja rada.

Ante Smoljan i Živko Berić
SAMOBER SZR